16 Mayıs 2017 Salı

KSÜ Bahçe Bitkileri Bölümü


GÜNCELLEME YAPILIYOR. . . . . .BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / HORTICULTURE DEPARTMENT

            Bölümümüz lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, bahçe bitkileri ile ilgili temel bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yürütmektedir. İçinde bulunulan bölge araştırmaların çeşitliliğine olanak sağlayan geçit ekolojisine sahiptir. Bu ekolojinin sağladığı avantaj bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından değerlendirilmektedir.

            Bölüm çalışmalarında bahçe bitkileri tarımının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla modern yetiştirme tekniklerinin bölgeye kazandırılmasına ve yeni meyve-sebze tür ve çeşitlerinin tanıtımına öncelik verilmektedir. Bu çalışmalardan birisi olan Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Merkezi’nde (SEKAMER) damla sulama ile sulanan modern bahçelerde yeni meyve tür ve çeşitleri üzerinde araştırmalar sürmektedir. Buradaki çalışmalar Bodur Elma Yetiştiriciliği, Ceviz Adaptasyonu ve ıslahı, Sulu Koşullarda Antepfıstığı Tarımı, Bodur Kiraz Anaçları, Yeni Badem Çeşitleri, Şeftali ve Nektarin Tarımı, Çilek Yetiştiriciliği, Üzümsü Meyveler gibi çok çeşitlidir. Üniversitenin kendi kaynakları yanında, TAGEM, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu araştırmalarla yöredeki meyveciliğin çeşit ve tür bakımından zenginleşmesine katkıda bulunulmaya başlanmıştır.

            Sebzecilik ve bağcılık konularında da benzer çalışmalar sürdürülmektedir. Bölgenin örtüaltı sebze yetiştiriciliği potansiyelini inceleyen çalışmalar tamamlanmış olup Kahramanmaraş ekolojisinin seracılık açısından önemi ortaya konmuştur. Yörenin önemli ürünü olan kırmızı biberin sorunlarıyla ilgili olarak klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, yöreye uygun yeni sebze tür ve çeşitleri üzerinde araştırmalar devam etmekte olup, son yıllarda önem kazanan organik yetiştiricilik de Bölüm çalışmalarına dahil edilmiştir.


            Bölüm araştırmaları, önemli sebze ve meyve tüketim merkezlerinin ortasında yer alan Kahramanmaraş ve yöresinin sahip olduğu üretim potansiyelinin değerlendirilmesine  yardımcı olmaktadır. Bölüm çalışmalarını yakından izleyerek katkıda bulunan bölüm öğrencileri de laboratuvar çalışmaları, arazi uygulamaları, ve bitirme tezleriyle özelleşmek istedikleri konulardaki deneyimlerini artırmaktadırlar. Bahçe bitkileri tarımının bilimsel temellerini öğrenen, sahip olunan potansiyel hakkında bilgilenen ve girişimci olmaya özendirilen bölüm öğrencilerinin geleneksel yetiştiriciliğin hakim olduğu bu yörede modern bahçe tarımının öncüleri olmalarına çalışılmaktadır. 
HORTICULTURE DEPARTMENT

Department of Horticulture has been conducting applied and basic research studies on horticulture along with its educational activities at undergraduate and graduate level. Kahramanmaraş region has  a transition climate which makes the Department diversify its research works. The advantage of this climate has been closely evaluated on horticultural basis.
The main activities of the Department of Horticulture consist of introduction of modern growing techniques and of new fruit and vegetable cultivars for improved horticultural production. The “Nut Fruits Research Center” (SEKAMER) is conducting the adaptation and breeding research on walnut, pistachio and almond.  Also, various experiments on temperate fruit species with newer cultivars are being carried out. These include size controlled  cherry rootstocks, dwarf apple growing, new peach and nectarine cultivars, strawberry culture, small berries and the like. These research activities, supported by the University as well as other sources including Turkish Scientific Council and Ministry of Agriculture, has recently been contributing to the improvement of fruit culture in the region.
Research activities are also being conducted on vegetables. The potential of protected vegetable culture of the region has been investigated. The importance of greenhouse vegetable culture of the Kahramanmaras ecology was put forward. Research studies on the several aspects of red pepper are being conducting either by conventional or tissue culture techniques. Research on newer vegetable cultivars and adaptation works are continuing. Recently, organic growing techniques have been included in the activities of the Department.
The prevailing activities of the Department of Horticulture contributes to the utilization of the production potential of Kahramanmaras city and its neighborhood, which are located at the crossroads of the huge consumption centers. Horticulture students nurtured with laboratory work, field practices and graduate thesis throughout their educational period are gaining professional experience in specialized horticultural fields. Horticulture students with sufficient scientific knowledge and enterprising sense are expected to be the pioneers of modern horticultural production in the region.